Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt

Cam bị đỏ và xoăn lá non: Biện pháp khắc phục

Cam bị đỏ và xoăn lá non: Biện pháp khắc phục

13h44' 18/03/2018 13
Đang trồng cam vinh được 2 tháng, 1 tháng nay có hiện tượng đỏ lá, xoăn lá non và ngoài ra bình thường. Đã dùng thuốc ...

Sao thần nông

 Hệ thống máy làm giá đỗ an toàn, của nông dân chưa tốt nghiệp cấp II

Hệ thống máy làm giá đỗ an toàn, của nông dân chưa tốt nghiệp cấp II

15h45' 13/03/2018
Máy sát vỏ, máy lọc đỗ, máy sử lý nước, máy ủ giá, máy tách vỏ. Là toàn bộ sáng chế đầy thông minh của anh Nguyễn Văn ...

Chuyện của làng

Ngôi làng chỉ có những đứa trẻ, nơi vùng tái định cư - CSNN 242

Ngôi làng chỉ có những đứa trẻ, nơi vùng tái định cư - CSNN 242

15h58' 15/03/2018
Thôn Giang Đông được hình thành vào năm 1996, hàng chục hộ dân của tỉnh Yên Bái di cư vào khai thác rừng sinh sống, lo ...