Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bài học thành công của thương hiệu Hồng Hà

Suốt nửa thế kỉ qua, hình ảnh những chiếc bút máy, bút chì, lọ mực, tập vở, tập giấy than, cặp sách, cặp đựng tài liệu… mang thương hiệu Hồng Hà với những tên gọi gắn liền với những địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Cửu Long, Hà Nội, Trường Sơn, Thăng Long… đã trở nên quá đỗi thân thuộc đối với nhiều thế hệ học sinh và công chức người Việt.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi