Thông tin về nhà nông vì nhà nông

'Bảo quản nông sản: Bài toán trong chuỗi liên kết tiêu thụ

Việt Nam hiện có gần 800 nghìn ha trồng rau, sản lượng đạt 6 triệu tấn 1 năm với nhiều loại rau nhiệt đới và á nhiệt đới. Nhưng phần lớn rau quả nước ta để sử dụng dưới dạng sống, năng lực chế biến và bảo quản chỉ đạt 200 nghìn tấn 1 năm tương đương 2% tổng sản lượng. Bảo quản nông sản vì thế là điểm yếu của nông sản Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất tiêu thụ Toàn cầu.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi