Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bày cách cho gà "trốn" hạn chế tình trạng đánh nhau

Trong điều kiện nuôi với mật độ lớn thí tình trạng đàn gà đánh hay cắn mổ nhau diễn ra rất thường xuyên. Nếu tình trạng gà đánh nhau tiếp diễn liên tục mà không có biện pháp xử lý thì tỷ lệ hao hụt gà có thể lên đến 30%. Vậy có bí quyết nào để hạn chế tình trạng gà đánh mổ lông nhau này?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi