Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bệnh giả dại ở lợn và cách chữa trị

Dấu hiệu bệnh giả dại ở lợn và cách xử lý khi lợn mắc bệnh như thế nào? Chuyên gia VTC16 sẽ tư vấn cho bà con chăn nuôi.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi