Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bệnh thán thư trên cây sầu riêng và cách khắc phục

Cây sầu riêng có hiện tượng cháy lá, lá nhỏ, cuốn lá. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách xử lý?

 

Tôi trồng 40 cây sầu riêng được 10 năm tuổi. Cây có hiện tượng cháy lá, lá nhỏ, cuốn lá. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách xử lý?

Câu hỏi khác: Tôi có 3 mẫu trồng 600 cây sầu riêng. Cây có biểu hiện cháy nửa lá, sau đó rụng lá, đã bị 50% trong 2 tháng. Hỏi chuyên gia nông nghiệp nguyên nhân và cách xử lý?

>>> Tham khảo tại đây

>>> Tham khảo:  Khắc phục cây sầu riêng bị cháy lá non và rụng lá

Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi