Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bệnh xì mủ trên cây cao su

3 ha cao su, 12 năm tuổi, toàn thân cây nổi cục (như mụn cóc), xì mủ. Những chỗ xì mủ khi dùng dao cắt ra có màu đen, sau đó chết từ ngọn chết xuống.Có hiện tượng lây lan, đã bị 1 tháng nay, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

- Cạo sạch loại bỏ cục mủ xì ra và vệ sinh thân cây

- Nếu bệnh nặng cần phun MANCOZEB hoặc METALAXYL hoặc FOSETYL ALUMINIUM hoặc PHOSPHOROUS ACID phun từ 1-2 lần để giảm bệnh và không có hiện tượng lây lan

- Hàng năm cần quét các loại thuốc GỐC ĐỒNG để hạn chế nấm bệnh, quét từ 2-3 lần

- Để vườn thông thoáng, thoát nước nhanh mỗi khi mưa, tránh ẩm độ quá cao trong vườn.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi