Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bệnh xoắn khuẩn ở lợn thì khắc phục ra sao?

Lợn thương phẩm nặng 15kg, 2-3 ngày nay lợn có biểu hiện vàng da, vàng toàn thân. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi