Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bí quyết: "Trồng cây đinh lăng trong nhà kính"

Đinh lăng ươm được 20 ngày trong nhà kính, cây có hiện tượng bị thối gốc, nhiều cây non bị thối thân, nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào để đạt được hiệu quả? Ngoài ra khi trồng đinh lăng trong nhà kính thì cần lưu ý gì để cây phát triển tốt.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi