Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bí quyết chăm sóc ổi giai đoạn ra hoa, đậu quả

Từ việc theo dõi học hỏi các kiến thức của kênh VTC16, anh Hoàng Quang Tỉnh đã rút ra được những kinh nghiệm cho mình, trong việc chăm sóc cây ổi trong giai đoạn ra hoa, đậu quả.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi