Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bí quyết khống chế bệnh lở mồm long móng trên đàn bò

Bò chảy nước rãi, đỏ miệng, lở miệng, phân táo là mắc bệnh gì và cách chữa thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi