Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bí quyết sau sẽ là cách tốt nhất khắc phục dưa leo bị côn trùng chích hút

Trồng dưa leo thấy lá bị vàng và nhỏ lại, càng trên ngọn càng bị vàng, đã dùng thuốc nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi