Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Biện pháp giảm nhiệt cho vịt trong mùa hè

Vào mùa hè, cần chăm sóc vịt như thế nào và nên cho vịt ăn gì vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều để vịt giảm nhiệt?

Với câu hỏi này, chuyên gia đã tư vấn như sau:

- Cần cho vịt ăn và sáng sớm, không cho ăn vào buổi trưa (10h - 16h)

- Cần bổ sung VITAMIN C cho vịt ăn hoặc uống

- Lưu ý, cho vịt nhịn đói hoặc nhịn khát để vịt uống hoặc ăn hết VITAMIN C.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi