Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Biện pháp khắc phục bệnh E.coli thể viêm túi khí cho gà

Gà nuôi thả vườn tự nhiên khoảng 1,5 tháng, bị ngáp, mặt hướng lên trời. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục bệnh E.coli thể viêm túi khí cho gà

- Dùng OXYTETRACYCLINE hoặc DOXYCYCLINE hoặc GENTAMYCIN + DOXY hoặc LINCOSPECTO tiêm cho gà

- Bổ sung MEN TIÊU HÓA, VITAMIN

- Chăm sóc nuôi dưỡng tốt, cải thiện môi trường

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi