Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Biện pháp khắc phục nước ao bị ô nhiễm

Ao 1600m2, độ sâu 1m8- 2m, nuôi cá truyền thống, không có nước ra vào thường xuyên, cách đây 1 tuần nước chuyển sang màu bã trầu, không có mùi, nước không được trong, ngoài ra bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục nước ao nuôi bị ô nhiễm

- Nguyên nhân có thể do tảo già và chết gây ô nhiếm

- Tiến hành sục khí hoặc quạt khí hoặc dùng bơm nhân tạo để bơm nước lên tăng oxy cho ao

- Dùng 4kg VÔI BỘT/ 100 m3 nước té xuống ao. Ngày hôm sau dùng chế phẩm sinh học đê bón cho ao

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi