Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Biện pháp khử trùng chuồng trại

Hỏi: Muốn khử trùng chuồng trại bằng bột Clo của Bộ Y Tế có được không và có ảnh hưởng đến vật nuôi không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi