Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng manh tràng ở gà

Trong chăn nuôi gà, đặc biệt là nuôi gà trên nền chuồng ẩm ướt, 1 căn bệnh rất thường gặp đó là bệnh cầu trùng manh tràng. Bệnh có tỷ lệ chết không cao như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác nhưng lại gây thiệt hại về kinh tế rất trầm trọng. Biện pháp phòng trị hiệu quả bệnh này thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi