Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bò Kobe made Việt Nam đã thu "quả ngọt"

Mỗi năm Nhật Bản chỉ có khoảng 3.000 con bò được chứng nhận đạt chuẩn là bò Kobe được giết thịt. Trong khi nhu cầu của thế giới là rất cao. Ở Việt Nam, chỉ có một vài đơn vị được cấp phép nhập khẩu thịt bò này về mà thôi. Nắm được nhu cầu đó, năm 2011 trại bò Kobe đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động. Trại nằm ở xã Tân Lạc, thành phố Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trang trại còn mời được một người Nhật có 3 đời nuôi bò Kobe hỗ trợ kỹ thuật. Có thể thấy, để ra được một con bò Kobe 100% thật kỳ công. Dù đã bắt đầu hưởng được quả ngọt nhưng con đường phát triển cũng vô cùng khó khăn.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi