Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Bồ câu bị bệnh đậu có nên để làm giống?

Có nuôi 200 đôi chim bồ câu Pháp, chim có bị bệnh đậu và đã được chữa khỏi. Hỏi muốn để giống có ảnh hưởng gì đến đời sau hay không? Tại sao chim bồ câu vào tháng 2 và 3 hay mắc bệnh đậu? Gây giống chim bồ câu vào thời gian nào là hợp lý?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi