Thông tin về nhà nông vì nhà nông

"Cá chép vàng" trong ngày ông Công ông Táo

Ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày mà bà con đi mua cá chép để cúng Ông Công ông Táo. Năm nay, cá chép gần như cháy hàng trên thị trường và không đủ để bán. Lượng cá rất khan hiếm và đắt gấp đôi so với mọi năm, là do năm nay mưa nhiều nên cá chép đi theo dòng nước ra các sông hồ nên thương lái chỉ nhập được với số lượng ít.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi