Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cà phê

Khắc phục cây cà phê bị bệnh vàng lá thối rễ

14h08' 03/08/2016 1,563 views
Cà phê 4 năm tuổi, vàng lá non, lá già, rễ thối hết, chết 50% vườn, tôi đã dùng thuốc nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Cây cà phê bị muội đen và cách xử lý

15h28' 02/08/2016 1,746 views
Cách xử lý khi cây cà phê bị muội đen, kiến đen

Cây cà phê bị vàng lá và cách khắc phục

15h28' 02/08/2016 311 views
Cây cà phê bị vàng lá và cách khắc phục

Khắc phục hiện tượng thối thân trên cây cà phê

15h27' 02/08/2016 241 views
Cà phê bị lở thân, thối thân, cạy lớp vỏ ra thấy màu đen bên trong, lây lan xuống đến tận gốc cây. Mong chuyên gia tư vấn cách khắc phục.

Khắc phục khi cây cà phê bị nhiễm bệnh thối quả

15h27' 02/08/2016 188 views
Trồng 2 mẫu cà phê được 8 năm tuổi. Cà phê bị thối lác đác vài quả, có cây thối cả chùm. Ngoài ra cây phát triển bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây cà phê bị bệnh do virus gây hại

15h25' 02/08/2016 204 views
Cà phê trồng được 3 năm, cây có hiện tượng vàng lá, sun cành, đầu cành lá bị quăn lại

Khắc phục cà phê bị bạc lá

15h23' 02/08/2016 179 views
Cây cà phê trồng năm thứ 2 bị bạc lá, không phát triển, chết dần. Bị 20% vườn. Bị 4-5 tháng nay. Chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây cà phê bị bệnh vàng lá thối rễ do nấm gây hại

15h19' 02/08/2016 2,618 views
Cà phê trồng được 10 năm, cây bị vàng lá, chết cây. Đây là hiện tượng vàng lá thối rễ do nấm gây hại trên cây cà phê.