Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cà phê

Cà phê vàng lá, rụng lá, chết khô đầu cành

23h24' 20/09/2016 1,072 views
Vườn cà phê có biểu hiện vàng lá, rụng lá, khô đầu cành, chết đầu cành. Bị toàn bộ vườn, đã dùng thuốc nhưng không khỏi.

Cây cà phê bị bệnh vàng lá thối rễ do nấm gây hại

22h49' 20/09/2016 484 views
2ha cà phê, trồng được 2 năm, 2 tháng nay lá có hiện tượng lá vàng rụng lá, ở giữa lá cháy, rễ thối đen. Đã dùng thuốc phun trị nấm nhưng không đỡ, đã bị 40%.

Khắc phục cây cà phê bị nhiễm bệnh nứt thối vỏ thân cây

00h44' 30/08/2016 1,227 views
Tôi trồng 1ha cà phê được 6 năm tuổi. Hiện thấy, cây bị thối nhũn thân, không thấy sâu bệnh, ngoài ra không có biểu hiện nào khác.

Khắc phục cây cà phê bị bệnh thối quả khô cành do nấm

00h10' 30/08/2016 1,113 views
Cà phê trồng 7 năm bị đốm cháy quả màu đen, sau đó lan ra cả quả. Quả khô và rụng nhiều

Xử lý khi cà phê bị tuyến trùng và nấm gây hại

16h18' 24/08/2016 443 views
2 ha cà phê trồng được 9 năm, 2 tháng nay có hiện tượng vàng lá, vàng ngọn. Đã dùng thuốc trị nấm nhưng không đỡ, đã bị 20%. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Cây cà phê bị bệnh khô cành và cách khắc phục

01h03' 22/08/2016 255 views
Vườn cà phê có 2000 cây, trồng 20 năm, cây kém phát triển, bị chết cành, ngoài ra bình thường, bị đã 10% trong 1 tháng.

Trị bệnh vàng lá, trắng lá đầu đọt ở cây cà phê

00h32' 22/08/2016 1,710 views
Cà phê 3 tháng có hiện tượng vàng lá, ngoài đọt, trắng lá ở đầu đọt, xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục

Khắc phục khi cà phê bị nhiễm bệnh thối rễ và sâu đục thân

10h06' 08/08/2016 364 views
2 ha cà phê 2 năm tuổi có hiện tượng vàng lá, rụng quả non, thối rễ, sâu đục thân, khô cành.

Khắc phục cây cà phê bị bệnh vàng lá thối rễ

14h08' 03/08/2016 1,678 views
Cà phê 4 năm tuổi, vàng lá non, lá già, rễ thối hết, chết 50% vườn, tôi đã dùng thuốc nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?