Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cà phê

Khắc phục cà phê bị bệnh vàng lá thối rễ

17h07' 09/11/2016 325 views
Vườn cà phê 500 cây trồng được 9 năm. Cà phê bị vàng lá, không phát triển đọt, ngoài ra bình thường.

Cách diệt trừ mọt ăn cành ở cây cà phê

16h30' 02/11/2016 227 views
1ha cây cà phê được trồng 1 năm, 1 tháng nay xuất hiện mọt ăn cành và bị cả vườn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Làm thế nào khi cây cà phê bị nấm vi khuẩn và tuyến trùng gây hại

16h23' 02/11/2016 304 views
Cây cà phê trồng 5 năm, mùa mưa bị vàng lá, thối rễ, cây còi cọc không phát triển, đã dùng thuốc nấm, gỉ sắt. Bị 3 tháng nay, bị 1 mẫu. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Cây cà phê bị đổ là do nguyên nhân gì, khắc phục ra sao?

18h17' 20/10/2016 375 views
700 cà phê, có hiện tượng cây đổ, bị rải rác mất khoảng 70 cây, ngoài ra bình thường. Bị 2 tuần và chưa dùng thuôc . Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Cây cà phê bị vàng lá, rụng lá, rụng quả là biểu hiện của bệnh gì?

07h32' 01/10/2016 5,192 views
1 ha cà phê trồng được 3 năm. Cây đang ra quả nhưng có hiện tượng vàng lá, vàng cả cây và rụng lá. Cây không ra ngọn non và bị rụng quả, đã bị 3 tháng nay, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách ...

Hiện tượng nấm hồng trên cây cà phê và cách xử lý

14h41' 23/09/2016 1,149 views
2000 cây cà phê trồng được 15 năm, 3 năm nay có hiện tượng nấm hồng ở thân cây, không lên đọt được. Đã dùng thuốc phun nhưng không đỡ, đã bị 60%. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Cà phê vàng lá, rụng lá, chết khô đầu cành

23h24' 20/09/2016 1,220 views
Vườn cà phê có biểu hiện vàng lá, rụng lá, khô đầu cành, chết đầu cành. Bị toàn bộ vườn, đã dùng thuốc nhưng không khỏi.

Cây cà phê bị bệnh vàng lá thối rễ do nấm gây hại

22h49' 20/09/2016 545 views
2ha cà phê, trồng được 2 năm, 2 tháng nay lá có hiện tượng lá vàng rụng lá, ở giữa lá cháy, rễ thối đen. Đã dùng thuốc phun trị nấm nhưng không đỡ, đã bị 40%.

Khắc phục cây cà phê bị nhiễm bệnh nứt thối vỏ thân cây

00h44' 30/08/2016 1,358 views
Tôi trồng 1ha cà phê được 6 năm tuổi. Hiện thấy, cây bị thối nhũn thân, không thấy sâu bệnh, ngoài ra không có biểu hiện nào khác.