Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cà phê

Khắc phục khi cây cà phê bị nhiễm bệnh thối quả

15h27' 02/08/2016 344 views
Trồng 2 mẫu cà phê được 8 năm tuổi. Cà phê bị thối lác đác vài quả, có cây thối cả chùm. Ngoài ra cây phát triển bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây cà phê bị bệnh do virus gây hại

15h25' 02/08/2016 356 views
Cà phê trồng được 3 năm, cây có hiện tượng vàng lá, sun cành, đầu cành lá bị quăn lại

Khắc phục cà phê bị bạc lá

15h23' 02/08/2016 318 views
Cây cà phê trồng năm thứ 2 bị bạc lá, không phát triển, chết dần. Bị 20% vườn. Bị 4-5 tháng nay. Chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục cây cà phê bị bệnh vàng lá thối rễ do nấm gây hại

15h19' 02/08/2016 3,170 views
Cà phê trồng được 10 năm, cây bị vàng lá, chết cây. Đây là hiện tượng vàng lá thối rễ do nấm gây hại trên cây cà phê.