Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cá trạch bị nhiễm ký sinh trùng gây đỏ thân phải chữa trị thế nào?

Cá trạch 25 ngày tuổi, bơi lờ đờ, có chấm đỏ trên thân, lao vào bờ rồi chết. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi