Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Các biện pháp chống nóng cho gà trong mùa hè

Để đàn gà được khỏe mạnh qua những đợt nắng nóng của mùa hè, người chăn nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp chống nóng kịp thời và hiệu quả.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi