Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Các loại kháng sinh có thể dùng để phòng bệnh cho gà

Khi úm gà thì nên dùng kháng sinh loại nào tốt?

Các loại kháng sinh có thể dùng để phòng bệnh cho gà

- Chăn nuôi an toàn sinh học không khuyến cáo dùng kháng sinh để phòng bệnh

- Chăm sóc nuôi dưỡng tốt, vệ sinh thú y phòng bệnh, bổ sung VITAMIN và MEN TIÊU HÓA

- Có thể dùng kháng sinh phổ rộng như AMPI và AMOX theo đúng khuyến cáo và luôn phiên sử dụng thuốc 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi