Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách bảo quản trứng để ấp

Hỏi cách bảo quản trứng gà sau khi đẻ để được khoảng 10 - 15 ngày trong mùa nóng này đến khi ấp mà không bị ảnh hưởng?

Cách bảo quản trứng để ấp có hiệu quả:

+ Bảo quản trong nhiệt độ từ 18-20 độ C, trong phòng điều hòa, không khí thông thoáng, khô ráo

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi