Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách chăm bón cho cây bí đỏ

1 ha bí đỏ trồng được 2 tháng, đang thụ phấn, có một nửa vườn thì cây bị cằn, chậm lớn và ngoài ra bình thường. Hỏi cách chăm bón phân như thế nào cho tốt?

Theo TS Đinh Văn Thành: Cây cằn cỗi chủ yếu do bón phân chưa đúng và đủ cho cây, nên bón phân cho bí đỏ như sau:

-          Sau khi trồng cây con được được 3 - 4 lá thật thì sử dụng phân DAP pha loãng với nước để tưới vào gốc cây, chú ý tránh tưới vào lá cây. Kết hợp làm cỏ, vun xới gốc cho cây.

-          Chế độ phân bón cho cây bí đỏ chia làm 3 lần theo định kỳ:

+ Bón thúc lần 1: Khi cây trồng được 15 ngày thì bón thúc lần 1 với PHÂN CHUỒNG ủ hoai + phân URE pha loãng với nước vào gốc cây, làm cỏ và vun đất vào gốc cho cây.

+ Bón thúc lần 2: Thời điểm cây trồng được 35 ngày thì tiến hành bón thúc lần 2 với PHÂN CHUỒNG ủ hoai + hỗn hợp phân ĐẠM, URE, LÂN và KALI, bón xung quanh gốc và lấp phủ đất, vun gốc cho cây.

+ Bón thúc lần 3: Khi cây trồng được 50 bón thúc lần 3 với hỗn hợp phân NPK, ĐẠM, KALI và URE pha với nước bón cho cây để tăng cường dưỡng chất nuôi cây ra hoa và cho quả. Có thể sử dụng PHÂN CHUỒNG ủ hoai, mùn mục hoặc tro trấu để bón vào gốc cây.

Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi