Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách chăm sóc đàn gà khỏe, lông đẹp và mượt

200 con gà mía nuôi thương phẩm được 5 tháng tuổi, gà không có cựa, lông xấu, không được mượt. Hỏi làm thế nào để lông gà được mượt, đẹp?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi