Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách diệt bọ nhảy gây hại vườn rau cải ngọt

Cây cải ngọt có nhiều bọ nhảy hại rau. Hỏi cách diệt trừ bọ nhảy?

 TS Đinh Văn Thành cho biết bọ nhảy là loài gây hại khó phòng trừ và thường hại rau họ thập tự. Cách diệt trừ có hiệu quả nhất chính là phải dùng thuốc hóa học và áp dụng một số biện pháp khác như:

- Phơi ải đất hoặc ngâm nước 1-2 ngày trước khi trồng vụ mới.

- Khi thu hoạch nên để 1 đám rau khoảng 1 m2 để thu hút bọ nhảy đến tiêu diệt bằng thuốc.

- Các thuốc có hiệu quả và an toàn với môi trường: DINOTEFURAN hoặc NITENPYRAM hoặc ETOFENPROX hoặc  CLOTHIANIDIN… Sử dụng liều lượng theo khuyến cáo.

Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi