Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách điều trị cây hoa hồng bị bệnh do nấm gây hại

Trồng vài gốc hồng cổ, mấy ngày nay trên mặt lá có xuất hiện nhiều nốt chấm đen. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

      Khắc phục cây hoa hồng bị bệnh do nấm gây hại:

  • Không để đọng nước trên vườn, thoát nước tốt khi trời mưa
  • Thường xuyên tỉa cành, tạo tán cho cây thông thoáng
  • Bón phân đầy đủ, cân đối, không bón quá nhiều ĐẠM
  • Với những cây đã bị bệnh, dùng 1 trong các thuốc DIFENOCONAZOLE hoặc PROPICONAZOLE hoặc PROPINEB hoặc CHLOROTHALONIL

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi