Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách điều trị cho lợn bị viêm nhiễm đường sinh dục

Lợn nái đẻ 12 ngày, lợn mẹ ăn kém hoặc bỏ ăn, bị từ khi lợn đẻ đến nay. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Điều trị lợn bị viêm nhiễm đường sinh dục:

- Dùng AMOXICILIN hoặc DOXYCYCLINE, tiêm bắp 1 lần/ngày/5 ngày liền

- Dùng thuốc CATOSAL 10%, tiêm bắp 1 lần/ngày/3 ngày liền

- Dùng CAFEIN + VITAMIN B1, C, tiêm bắp 1 lần/ngày/3-5 ngày liền.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi