Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách hãm hoa cúc nở sớm

Cách hãm hoa cúc nở sớm: Hỏi phun thuốc Cytokilin vào thời kì nào để hãm hoa cúc nở sớm?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi