Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách hạn chế rụng quả non trong mùa mưa cho cây cà phê

Trong mùa mưa cây cà phê kinh doanh có hiện tượng rụng trái non , thì có cần dùng phân bón lá không?

Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

*Nguyên nhân rụng quả:

-Cà phê bón chưa đủ phân, đủ dinh dưỡng

-Giai đoạn quả non gặp thời tiết bất thuận

-Cây bị bệnh do nấm gây hại

*Cách khắc phục:

-Cây cà phê phải bón đủ dinh dưỡng, cân đối, hợp lý,...Căn cứ vào năng suất hạt vụ trước để bón cho cây

-Khi gặp thời tiết bất thuận thì dùng: NANO BẠC hoặc NANO ĐỒNG hoặc NANO CACBONAT CANXI để phun cho cây

-Nếu cây bị bệnh: trước khi cây ra hoa thì cần trừ bệnh cho cây. Khi cây có bệnh cần kiểm tra tiếp, nếu vẫn còn bệnh thì phun trừ bệnh một lần nữa

-Kết hợp thường xuyên tỉa cành, tạo tán, thoát nước triệt để

-Bón phân theo năng suất của năm trước, không bón quá nhiều.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi