Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách khắc phục cây ớt bị côn trùng chích hút và thiếu dinh dưỡng

Có một vườn ớt, trong thời gian trồng thì ít bón phân hoá học bón cho cây. Mấy ngày nay cây có hiện tượng bị vàng lá non, gân lá xanh. Xin hỏi cây ớt bị bệnh gì và cách khắc phục như thế nào?

Với câu hỏi trên, chuyên gia TS Đinh Văn Đức đã tư vấn như sau:

  • Sử dụng PHÂN HỮU CƠ, PHÂN CHUỒNG ủ hoai mục bón cho cây
  • Khi cây ra lộc non, lá non, cần khua nhẹ trên tán cây ớt, phát hiện côn trùng chích hút, sử dụng một trong các thuốc ABAMECTIN hoặc AZADIRECTIN hoặc ETHOFENPROX  hoặc THIAMETHOXAM phun diệt trừ.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi