Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách khắc phục khi cây rau ngót vàng lá, thối rễ

Rau ngót được 2 tháng tuổi, gần đây rau bị vàng lá ngọn, nhổ cây lên thấy lớp vỏ cây bị úng và bong ra, đang lây lan và chết rất nhiều. Mong chương trình giúp đỡ.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi