Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách pha Vacxin và sử dụng thuốc cho gà

Xin cho tôi hỏi là vacxin ND IB và Gumboro có pha cùng vào một lọ nước pha, nhỏ cho gà để rút ngắn thời gian nhỏ được không? Và thuốc Supe Cox có pha cùng thuốc Amox cho gà 27 ngày tuổi uống được không?

- Không thể pha lẫn hai loại Vacxin ND IB và Gumboro cho gà do đây là hai loại Vacxin đơn và Vacxin kép khác nhau.

- Đối với việc phối hợp thuốc, nên sử dụng một loại thuốc vào buổi sáng, một loại vào buổi chiều.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi