Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách phòng trừ hiện tượng cây tiêu rụng lá, rụng đốt

400 cây tiêu trồng được 4 năm tuổi, có biểu hiện khi thu hoạch xong thì cành cây bị rụng đốt, rụng lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi