Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cách trị bệnh đốm trắng, giúp vườn thanh long tăng năng suất

Hơn 80% vườn không bị bệnh đốm trắng hay còn gọi là bệnh đốm nâu phá hại, trái đẹp, hứa hẹn sẽ cho năng suất cao. Dù cho mùa mưa vườn cây hay bị thiệt hại nặng do dịch bệnh tấn công. Đó là kết quả mà ông Nguyễn Duy Cường, ở tỉnh Tiền Giang đã đạt được sau hai năm tham gia mô hình áp dụng biện pháp canh tác mới cho vườn cây thanh long.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi