Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm trên tôm

Tổng cục thủy sản, Bộ NN & PTNN vừa phát đi thông báo gửi Sở NN & PTNN các tỉnh thành ven biển phía Bắc Nam Trung Bộ, ĐBSCL cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi