Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Canh tác hữu cơ khác gì với canh tác thường?

10 năm trước, cụm từ canh tác hữu cơ còn rất xa với với người nông dân VN. Nhưng giờ đây cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu được sử dụng các sản phẩm hữu cơ ngày càng nhiều. Tại VN, nhiều các công ty, HTX cũng đẩy mạnh làm theo tiêu chuẩn hữu cơ để xuất khẩu, bán được giá cao và quan trọng là đảm bảo sức khỏe, môi trường. Trong trồng lúa tại VN, có không ít DN, HTX đã chuyển qua làm lúa hữu cơ và thành công. Chúng ta sẽ cùng tới xem 1 HTX đã liên kết với DN để làm lúa hữu cơ. Cùng tìm hiểu cách họ đã và đang làm để thấy sự khác biệt như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi