Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cây bí xanh bị bệnh do nấm gây hại

Nhà tôi có vườn cây bí xanh. Nhưng 1 tuần nay, cây có hiện tượng sương mai, lá bị chấm tròn màu vàng ở các lá già, sau đó thối vòng lan ra. và trên mặt lá xuất hiện các nốt phồng và ngọt rụt lại kém phát triển
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi