Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cây công nghiệp

Hiêu quả mô hình trồng chè hữu cơ tại Thái Nguyên

20h01' 28/05/2018 207 views
Tại Đồng Hỷ - Thái Nguyên, trồng chè hữu cơ đang thu hút sự tham gia của nhiều hộ dân.

Cách diệt sâu ăn lá, phá hoại vườn chanh tứ mùa

05h01' 28/05/2018 113 views
Trồng 40 cây chanh tứ mùa được hơn một tháng tuổi, một tuần nay cây có hiện tượng xoăn lá non, xuất hiện con sâu có hai sừng màu nâu, hay cắn lá và cuốn lá. Đã bị bệnh cả vườn đã dùng thuốc nhưng không ...

Hướng dẫn trị bệnh đốm nâu gây hại trên cây keo

13h00' 25/05/2018 145 views
Cây keo con được 35 ngày tuổi có hiện tượng là thân bị chấm nâu, lá và ngọn thì vẹo sang một bên, lá thì héo rồi sau đó rồi chết. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Nguyên nhân cây keo mắc bệnh phấn trắng

08h04' 22/05/2018 158 views
Cây keo trồng được 3-4 tháng tuổi. Hiện tượng bị màu nõn chuối sau đó trắng bệch ra ở lá. Đã dùng thuốc thực vật, bón phân lân, kali nhưng không đỡ. Đã bị 1 tháng nay xảy ra đối với sườn đất dốc. Hỏi ...

Biện pháp khắc phục bệnh đốm lá ở cây cam chanh

269 views
Trồng 100 cây cam chanh được 2 năm tuổi. Hiện tượng đốm lá, rụng lá, ngoài ra vẫn bình thường, bị 1 năm. Hỏi nguyên nhân và cách phục?

Bơ bị khô hoa, không đậu quả: Nguyên nhân và cách khắc phục

188 views
Bơ bút ra nhiều hoa nhưng hoa bị khô, không đậu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Nguyên nhân cây điều bị rụng bông và khô bông

05h01' 26/04/2018 278 views
Cây điều không đậu quả mà càng ngày càng rụng bông khô héo dần. Tôi tưới nhiều nước, ngày nào cũng tưới nước mà cây vẫn không đậu quả. Cây đang nở hoa có xịt thuốc sâu được không?

Khắc phục bệnh thán thư cho cây mít

05h03' 12/04/2018 264 views
30 gốc mít, 3 năm tuổi đang ra bói quả năm đầu tiên. Cây có hiện tượng quả bị thâm đen và rụng hết quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Hướng dẫn khắc phục rám quả trên cây chanh

05h03' 11/04/2018 381 views
Vườn chanh ra quả có hiện tượng rám vỏ quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?