Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cây dưa hấu bị héo rồi chết: Nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng dưa hấu được hai tháng, mấy ngày nay cây dưa hấu có hiện tượng chết héo. Hỏi nguyên nhân tại sao vườn dưa hấu lại bị như vậy? Có cách gì để khắc phục và khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi