Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cây hoa hồng không lên mầm và lá thì khắc phục ra sao?

Tôi muốn trồng cây hoa hồng để cung cấp hoa ra thị trường, khi mua về cây rất đẹp nhưng khi trồng cây không phát triển, không lên mầm và lá.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi