Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cây lương thực

Lúa bị vàng lá do nước ô nhiễm và cách khắc phục

16h58' 23/08/2016 232 views
Ruộng lúa trồng 1 tháng nay nhưng 70% ruộng có hiện tượng vàng lá . Nhổ lên thấy rễ bị thối và chết

Cây lúa bị khô lá, cháy và vàng lá

01h01' 22/08/2016 243 views
Ruộng lúa 500m2, trồng được 1 tháng, lúa bị khô lá, cháy lá, vàng lá, bị khoảng 50% trong 1 tuần, chưa cho dùng thuốc

Bệnh thối gốc rễ trên lúa và cách khắc phục

10h31' 16/08/2016 628 views
Ruộng trồng lúa được hơn 1 tháng, có hiện tượng: Thối rễ, lá cúp vào, vàng lá, ngoài ra bình thuờng, tôi đã dùng thuốc nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Cây lúa bị ngộ độc hữu cơ

00h55' 15/08/2016 601 views
Tôi cấy ruộng lúa thiên ưu 8 được 1 tháng 10 ngày. Nửa tháng nay, cây bị sâu đục thân, sâu cuốn lá, vàng sinh lý, rễ thối, rồi chết hết cả khóm, vàng lùn. Tôi đã dùng thuốc qua lá nhưng không hiệu ...

Khắc phục lúa vàng cây, cháy lá

00h54' 15/08/2016 128 views
Tôi cấy ruộng lúa tẻ thơm được 1 tháng. 1 tuần nay, ruộng lúa có hiện tượng vàng cây, cháy lá, ngoài ra bình thường. Tôi chưa dùng thuốc.

Cây lúa bị vàng lá vàng thân

00h40' 15/08/2016 610 views
5 ha lúa đang trong thời kỳ phân hóa đòng, 1 tuần nay có hiện tượng bị vàng lá, vàng thân.

Can thiệp như thế nào khi lúa bị bệnh thối gốc?

00h22' 15/08/2016 125 views
Ruộng trồng lúa BC 15 được hơn 1 tháng. Hiện tượng thối rễ, lá cúp vào, vàng lá ngoài ra bình thuờng, dùng thuốc nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Vì sao lại có hiện tượng lúa von?

22h44' 10/08/2016 147 views
Lúa bao thai lùn được 20 ngày bón phân lân 3 màu. Hiện tượng lên con, ngoài ra bình thường. Bị rải rác và chưa dùng thuốc. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Cách diệt cỏ dại hại lúa

17h00' 10/08/2016 187 views
Trồng lúa nhưng cỏ lồng vực và cỏ lông công rất nhiều. Phải khắc phục như thế nào