Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Cây sắn bị thối củ, vàng lá: Nguyên nhân và cách khắc phục

Trồng vườn cây mì hay còn gọi là vườn sắn, cây thường xuyên bị thối củ củ, lá bị vàng, sùi lại rồi chết, ngoài ra bình thường chưa dùng thuốc gì? Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi