Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăm sóc chè trong nhà kính, ép chè ra búp cả vụ đông

Nông dân Đinh Quốc Văn ở xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng cách sản xuất mới, trồng chè trong nhà kính, với cách làm này anh Văn đã “ép” cây chè cho ra búp ngay cả trong vụ đông. Vậy trồng chè trong nhà kính thì cần những kỹ thuật, biện pháp cũng như lưu ý quan trọng nào, để cây chè phát triển tốt?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi