Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăm sóc để cây cam canh ra hoa kết quả tốt

Vườn cam đường canh 2 năm tuổi trồng xen lẫn bơ. Hỏi giờ nên xử lý thế nào để cây ra hoa đậu trái?

Theo TS Đinh Văn Đức, đối với cây cam đường canh trồng xen lẫn trong vườn cây bơ, trước hết cần chú ý tránh để cây bơ che khuất ánh sáng của cây cam đường canh để cây sinh trưởng phát triển tốt. Với cây cam đường canh 2 năm tuổi cũng chưa nên để cây ra quả nhiều, mà sau năm thứ 3 trở đi mới nên để cây ra hoa kết quả.

Muốn cây ra hoa kết quả tốt, thực hiện như sau:

- Từ tháng 11 hạn chế tưới nước và dùng thuổng hay mai (phải dùng dụng cụ sắc, không làm xơ, dập rễ, lay động gốc ảnh hưởng đến cây), xẻ xung quanh gốc, cách gốc 25-30cm. Chặt đứt rễ xung quanh, phơi gốc 10-15 ngày cho cây cằn, lá vàng hơi héo

- Sau đó bón cho 1 cây từ: 10-40kg PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC + 0,5-1 kg SUPE LÂN, bón quanh tán lấp kín phân và tưới giữ ẩm cho cây. Khi cây ra hoa kết quả tránh tác động vào gốc, ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu hoa, quả.

- Khi quả đã ổn định, dùng PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC hay ĐẬU TƯƠNG xay nhỏ (1kg/gốc) ngâm từ 10-15 ngày, pha loãng 5 lần tưới cho cây. Cứ 20 -25 ngày một lần tưới, bã ngâm vớt lên rải đều quanh tán lấp đất nhẹ.

- Có thể kết hợp dùng PHÂN BÓN QUA LÁ phun theo nồng độ khuyến cáo vào các tháng 3,5,6,8 và luôn giữ ẩm cho cây.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi