Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Bệnh nấm da ở bê: Điều trị siêu dễ nếu chọn đúng thuốc

Chăn nuôi | Bê con mới đẻ được 4 tuần tuổi, trên lông rụng thành từng đám nhỏ hình tròn trên khắp toàn thân. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi