Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Chăn nuôi | Bò bị sót nhau: Có thực sự nguy hại?

Chăn nuôi | Cách xử lý bò bị xót nhau: Lấy 1 vật nặng như chổi cùn, buộc vào phía nhau thai đã đưa ra ngoài 1 phần ở âm môn, dùng vôi bôi toàn bộ lên sống lưng bò, 1 vài ngày sau nhau sẽ tự ra. Dùng NƯỚC MUỐI sinh lý 0,9% hoặc THUỐC TÍM 1/1000 hoặc nước lá trầu không sắc đặc, thụt vào trong tử cung với lượng 1 lít. Sau đó dùng thuốc tiêm OXYTOXIN hoặc HANPROST. Tiếp theo dùng thuốc tăng cường co bóp cơ trơn tử cung để đẩy nhau ra ngoài. Hoặc có thể bóc nhau trực tiếp, cần mời cán bộ thú y.

Chăn nuôi | Với câu hỏi trên, chuyên gia PGS.TS Phạm Ngọc Thạch đã tư vấn như sau:

  • Lấy 1 vật nặng như chổi cùn, buộc vào phía nhau thai đã đưa ra ngoài 1 phần ở âm môn, dùng vôi bôi toàn bộ lên sống lưng bò, 1 vài ngày sau nhau sẽ tự ra
  • Dùng NƯỚC MUỐI sinh lý 0,9% hoặc THUỐC TÍM 1/1000 hoặc nước lá trầu không sắc đặc, thụt vào trong tử cung với lượng 1 lít. Sau đó dùng thuốc tiêm OXYTOXIN hoặc HANPROST. Tiếp theo dùng thuốc tăng cường co bóp cơ trơn tử cung để đẩy nhau ra ngoài.
  • Hoặc có thể bóc nhau trực tiếp, cần mời cán bộ thú y.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi